Tubular Lever Handle

NT 9803-ET Tubular Lever Set -

Product Description

Brand: NT
Model: 9803 Tubular Lock (Entry)
Finish: SSS/Hairline
Mat.: Stainless Steel

▪  c/w NT 3 Brass Keys

Qty
Share
Back

NT 9803-ET Tubular Lever Set Specification Sheet